شركت فرش سپنتا با بهره گیری از تکنولوژی روز و جدیدترین ابزار و دستگاه بافت، مجري طرح ،توليد ، عرضه مستقیم فرش فانتزی مدرن، با هدف رضایت مندی مشتریان اقدام به تولید فرش با کیفیت و صد درصد اکرلیک میکند.
از نكات تاثير گذار در خرید فرش فانتزی خرید مستقیم آن از کارخانه می باشد که علاوه بر اینکه دست واسطه های فرش را کوتاه می کند ، در قیمت فرش شنل تاثیر زیادی دارد.

عکس فرشهای فانتزی را در زیر می توانید مشاهده کنید.

شماره های تماس

54733009 031 خط ویژه

09353000100 شماره موبایل مستقیم

فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی کاشان
فرش شنل
فرش ماشینی کاشان
جزئیات بیشتر
فرش شنل